Home » Tarieven » Trioles » Trioles opzegbaar

Trioles van 30 minuten - Met de mogelijkheid om per maand op te zeggen


Bij minimaal 3 deelnemers!

Het cursusbedrag per maand bedraagt € 55,00* per leerling.
Dit bedrag is berekend op basis van 44 lessen van 30 minuten = 36 lessen van 40 minuten in één cursusjaar.
Dit komt per leerling neer op € 13,75* per les.
Na betaling van 11 termijnen is het totale lestarief van één jaar voldaan.
Het cursusgeld zal door middel van automatische incasso in 11 maandelijkse termijnen worden geïnd.
De maanden juli en augustus tellen samen als één maand. In augustus zal er dan ook geen incasso plaatsvinden.
Tussentijds opzeggen is mogelijk, wel geldt een opzegtermijn van één maand!

Rekenvoorbeeld van de opzegtermijn
De opzegtermijn wordt als volgt berekend:
Als er bijvoorbeeld op 23 februari met de lessen wordt begonnen en ‘t Muzenhuis ontvangt de opzegging op 10 september, dan gaat de opzegtermijn in op 23 september en zullen de lessen doorgaan tot 23 oktober.

Als een lesgenoot, om de een of andere reden, stopt met de triolessen en is er geen nieuwe lesgenoot voorhanden, dan gaat de trioles over in een duoles met bijbehorend cursusbedrag.
Stoppen er twee leerlingen, dan gaat de trioles over in een privéles van 20 minuten en geldt het daarbij behorende cursusbedrag.
De cursist gaat met deze regeling bij inschrijving akkoord.
Uiteraard zal Muziekschool ’t Muzenhuis zijn uiterste best doen zo snel mogelijk leerlingen te vinden, zodat er weer een trioles kan plaatsvinden.

De vakanties van de trioles-leerlingen lopen gelijk met alle vakanties van het primair onderwijs.
Omdat er tijdens de Muzenhuis-schoolvakanties géén lessen plaatsvinden, worden deze lessen wekelijks ingehaald door de lestijd van de overige lessen met 10 minuten te verlengen.
Vandaar de leswijziging van 44 lessen van 30 minuten naar 36 lessen van 40 minuten.

* Voor leerlingen van 21 jaar en ouder wordt géén 21% B.T.W. in rekening gebracht!