Home » Tarieven » Trioles » Trioles NIET opzegbaar

Trioles van 30 minuten - Jaarinschrijving van 12 maanden - NIET opzegbaar


Bij minimaal 3 deelnemers!

Het cursusbedrag per maand bedraagt € 41.90* per leerling.
Dit bedrag is berekend op basis van 44 lessen van 30 minuten = 36 lessen van 40 minuten in één cursusjaar.
Dit komt per leerling neer op € 11,43* per les.
Het cursusgeld zal door middel van automatische incasso in 12 maandelijkse termijnen worden geïnd.
Tussentijdse uitschrijving is niet mogelijk. U verplicht zich tot betaling van het gehele cursusbedrag voor een periode van één jaar.

Als een lesgenoot, om de een of andere reden, stopt met de triolessen en is er geen nieuwe lesgenoot voorhanden, dan gaat de trioles over in een duoles met bijbehorend cursusbedrag.
Stoppen er twee leerlingen, dan gaat de trioles over in een privéles van 20 minuten en geldt het daarbij behorende cursusbedrag.
De cursist gaat met deze regeling bij inschrijving akkoord.
Uiteraard zal Muziekschool ’t Muzenhuis zijn uiterste best doen zo snel mogelijk leerlingen te vinden, zodat er weer een trioles kan plaatsvinden.

De vakanties van de trioles-leerlingen lopen gelijk met alle vakanties van het primair onderwijs.
Omdat er tijdens de Muzenhuis-schoolvakanties géén lessen plaatsvinden, worden de ‘vakantie-lessen' wekelijks ingehaald door de lestijd van de overige lessen met 10 minuten te verlengen.
Vandaar de leswijziging van 44 lessen van 30 minuten naar 36 lessen van 40 minuten.

U kunt ook inschrijven voor een periode van 2 jaar met een betalingstermijn van 24 maanden en heeft dan een significant voordeel! 

* Voor leerlingen van 21 jaar en ouder wordt géén 21% B.T.W. in rekening gebracht!