Home » Tarieven » Privéles » Privéles 30 min. NIET opzegbaar

Privéles van 30 minuten - Jaarinschrijving van 12 maanden


Het cursusbedrag per maand bedraagt € 112,00*.
Dit bedrag is berekend op basis van 44 lessen van 20 minuten per cursusjaar.
Dit komt neer op € 30,55* per les.

Tussentijdse uitschrijving is niet mogelijk en u verplicht zich tot betaling van het gehele cursusbedrag voor een periode van één jaar.
Het cursusgeld zal door middel van automatische incasso in 12 maandelijkse termijnen worden geïnd.

* Voor leerlingen van 21 jaar en ouder wordt geen 21% B.T.W. in rekening gebracht.