Home » Tarieven » Privéles » Privéles 20 min. opzegbaar

Privéles van 20 minuten - Met de mogelijkheid om per maand op te zeggen


Het cursusbedrag bedraagt € 97,65* per maand.
Dit bedrag is berekend op basis van 44 lessen van 20 minuten per jaar.
Dit komt neer op € 24,41* per les.
Na betaling van 11 termijnen is het totale lestarief van één jaar voldaan.
Het cursusgeld zal door middel van automatische incasso in 11 maandelijkse termijnen worden geïnd.
De maanden juli en augustus tellen samen als één maand. In augustus zal er dan ook geen incasso plaatsvinden.
Tussentijds opzeggen is mogelijk, wel geldt een opzegtermijn van één maand!

Rekenvoorbeeld van de opzegtermijn
De opzegtermijn wordt als volgt berekend:
Als er bijvoorbeeld op 23 februari met de lessen wordt begonnen en ‘t Muzenhuis ontvangt de opzegging op 5 september, dan gaat de opzegtermijn in op 23 september en zullen de lessen doorgaan tot 23 oktober.

* Voor leerlingen van 21 jaar en ouder wordt geen 21% B.T.W. in rekening gebracht.