Home » Tarieven » Groepsles

Groepsles Instrumentaal en Zang - Jaarinschrijving van 12 maanden


Bij minimaal 4 deelnemers!

Het cursusbedrag per maand bedraagt € 40,25* per leerling.
Dit bedrag is berekend op basis van 44 lessen van 30 minuten = 36 lessen van 40 minuten per cursusjaar.
Dit komt per leerling neer op € 10,97* per les.

Tussentijdse uitschrijving is niet mogelijk en u verplicht zich tot betaling van het gehele cursusbedrag voor een periode van één jaar.
Het cursusgeld zal door middel van automatische incasso in 12 maandelijkse termijnen worden geïnd.

Het kan voorkomen dat een lesgenoot gedurende het cursusjaar in de vorm van groepsles om de een of andere reden met de lessen moet stoppen. Doet zo’n situatie zich voor en is er niet meteen een andere lesgenoot voorhanden, dan geeft de overblijvende cursist bij deze inschrijving toestemming om verder als trio, duo- of als privéles-leerling van 20 minuten, voor het dan daarvoor geldende lestarief, de lessen te blijven volgen.

De vakanties van de groepsles-leerlingen lopen gelijk met alle vakanties van het primair onderwijs. De lessen worden wekelijks ingehaald door de lestijd van deze lessen te verlengen. Vandaar de leswijziging van 44 lessen van 30 minuten naar 36 lessen van 40 minuten.
Daardoor vinden er dan ook tijdens de Muzenhuis-schoolvakanties géén lessen plaats!

U kunt ook inschrijven voor een periode van 2 jaar met een betalingstermijn van 24 maanden met een significant voordeel!

* Voor leerlingen van 21 jaar en ouder wordt geen 21% B.T.W. in rekening gebracht.