Home » Over ons » Lesvormen

Lesvormen


Bij Muziekschool ’t Muzenhuis worden privé-, duo- en groepslessen gegeven.
Voor welke cursus u ook kiest, er wordt altijd met een leerlingvolgsysteem gewerkt. Dit houdt in, dat u vooraf met de docent uw doel bepaalt. De docent houdt de resultaten van de lessen wekelijks bij. Zo krijgt u een goed beeld van de muzikale vorderingen.


Privéles

Privélessen die u individueel volgt, zijn erg intensief. Zo kunt u heel geconcentreerd werken en de docent heeft alle aandacht voor u. Er zijn twee mogelijkheden voor privélessen: wekelijks 20 of 30 minuten.
Wilt u langer les, dan is een combinatie van lestijden mogelijk!

Duoles

Bij duoles krijgt u met één andere leerling samen les. Het is bijvoorbeeld mogelijk om gezellig met een vriend(in) of kennis samen les te nemen, maar alleen inschrijven kan ook. ’t Muzenhuis gaat dan voor u op zoek naar een andere leerling, die ook gaat beginnen of ongeveer hetzelfde niveau heeft. Voordeel hiervan is dat je van elkaar kunt leren.
Het kan voorkomen dat een lesgenoot gedurende het cursusjaar met de lessen moet stoppen of dat een lesgenoot de lessen in het nieuwe seizoen niet wil voortzetten. Als in zo’n situatie niet meteen een andere lesgenoot voorhanden is, geeft de overblijvende cursist bij inschrijving als duolesleerling Muziekschool ’t Muzenhuis automatisch toestemming om de lessen voor de overblijvende cursist om te zetten in een privéles van wekelijks 20 minuten voor het daarvoor geldende lestarief.

Trioles

Een trioles krijgt u met twee andere leerlingen samen.  Het is bijvoorbeeld mogelijk om gezellig met vrienden samen les te nemen.  Alleen inschrijven kan natuurlijk ook.
 ’t Muzenhuis gaat dan op zoek naar andere leerlingen, die ook gaan beginnen of ongeveer hetzelfde niveau hebben.  Het leuke van een trioles is, dat je met elkaar muziek maakt en veel van elkaar kunt leren.

Het kan voorkomen dat een lesgenoot gedurende het cursusjaar met de lessen moet stoppen of dat een lesgenoot de lessen in het nieuwe seizoen niet wil voortzetten.  Als in zo’n situatie niet meteen een andere lesgenoot voorhanden is,  dan geven de overblijvende cursisten bij inschrijving Muziekschool  ’t Muzenhuis toestemming om de lessen in een duolesvorm voor het daarvoor geldende lestarief voort te zetten.

Groepsles

Naast de mogelijkheid voor privéles zijn er ook mogelijkheden om cursussen in groepsverband (4-6 personen) te volgen.

Klassikale les


Voor sommige theorievakken worden klassikale lessen gegeven, zoals de vakken ’Inleiding Muziekbegrip’ (Notencursus), ’Stemvorming’ en ’Algemene Vorming voor Volwassenen’.
Wanneer u dat wenst, kunnen deze vakken ook als privé- of als duoles worden gevolgd.

Opmerkingen

Duoles kan alleen gevolgd worden, als er ook werkelijk een duopartner voorhanden is. Als tijdens het cursusjaar één van beide duopartners stopt met het volgen van de lessen, er er geen nieuwe duopartner ingezet kan worden, dan gaat de andere leerling bij inschrijving er mee accoord, dat de les als 20 minuten privéleerling voor het daarvoor geldende lestarief wordt voortgezet.

Groepsles kan alleen gevolgd worden, als er ook werkelijk groepspartners voorhanden zijn. Als tijdens het cursusjaar één of meerdere groepspartners stoppen met het volgen van de lessen, er er geen nieuwe groepspartners ingezet kunnen worden, dan kan de les alleen gecontinueerd worden in een andere lesvorm, zoals duoles of privéles, voor het daarvoor geldende tarief.

Klassikale lessen kunnen alleen kostendekkend worden verzorgd. Mocht de samenstelling van een klas tijdens het cursusjaar dusdanig veranderen dat de lessen niet meer aan dit criterium voldoen, dan behoudt ’t Muzenhuis zich het recht voor om zo'n klas op te heffen.